کارخانه ی جعبه های دام و طیورو آبزیان M25

کارخانه ی جعبه های دام و طیورو آبزیان M25 سبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25 کد محصول:m25 نوع کالا: سبد مخصوص جوجه یک روزه ابعاد خارجی: 68*49*14 ابعاد داخلی هر کدام از خانه ها: وزن: 1650g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: ویژگی های محصول: این سبد دارای چهار […]

تولید انواع جعبه های دام و طیور و آبزیان M24

تولید انواع جعبه های دام و طیور و آبزیان M24 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24 کد محصول:m24 نوع کالا: قفس مرغ زنده ابعاد خارجی: 73*54*30 وزن: 5000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، مواد کامپاند موارد استفاده: حمل مرغ و جوجه ی زنده ویژگی های محصول: گروه صنعتی سبدپلاست […]

تولید کننده انواع سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23

تولید کننده انواع سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 کد محصول:m23 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 54*41.5*14.5  ابعاد داخلی : 50.2*38.5*13.7 وزن: 2100 مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی اصولا […]

تولید جعبه های دام و طیور آبزیان M22

تولید  جعبه های دام و طیور آبزیان M22 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22 کد محصول:m22 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 125*35*9  ابعاد داخلی : 121*34.5*10 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص دستگاه های هچر جوجه می باشد، مورد مصرف این […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21 کد محصول:m21 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40*7  ابعاد داخلی : 57*37.2*6.3 وزن: 870g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی غیر از […]

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20 کد محصول:m20 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 50.5*33.5*15  ابعاد داخلی : 47.6*31*13.2   وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی در شرکت هایی […]

تولید کننده جعبه و سبدهای دام و طیور و آبزیان M19

تولید کننده جعبه و سبدهای دام و طیور و آبزیان M19

تولید کننده جعبه و سبدهای دام و طیور و آبزیان M19 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 کد محصول:m19 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40*15.5  ابعاد داخلی : 56*37*13.1 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد در صنعت و لبنیات […]

تولید کننده جعبه های دام و طیور M18

تولید کننده جعبه های دام و طیور M18

تولید کننده جعبه های دام و طیور M18   کد محصول:S21 نوع کالا: جعبه دام و طیور آبزیان ابعاد خارجی: 53*34*29  ابعاد داخلی : 50*29.3*29 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین رنگ های متعارف: زرد و سبز تعداد جایگیری در کانتینر: موارد استفاده: اصولا برای صنایع صنعتی استفاده می شود  اما برای جابه […]

تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17

تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17   کد محصول:m17 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 53*33 *26  ابعاد داخلی : 50*32*25.1   وزن: 1900g مقدار تحمل بار: 45 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، کامپاند نام های دیگر محصول: […]

تولید جعبه های دام و طیور آبزیان M16

تولید جعبه های دام و طیور آبزیان M16 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16 کد محصول:m16 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 53*33 *26  ابعاد داخلی : 49.6*30*25.1 وزن: 1400g این سبد پلاستیکی  با ابعاد خارجی:   53*33*26و ابعاد داخلی : 49.6*30*25.1 معروف به سبد حمل کننده (سبد حمال) […]