تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان M15

تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان M15 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15 کد محصول:m15 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 75*50 *24  ابعاد داخلی : 71.2*47.4*21.2   وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: برای حمل ماهی و مرغ و حمل […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 کد محصول:m14 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 75*50 *24  ابعاد داخلی : 72.7*37*22   وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مصارف متعدد دیگری […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 کد محصول:m13 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:58*38*21  ابعاد داخلی : 55.5*34*20 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما […]

تولید کننده سبد و جعبه های آبزیان M12

تولید کننده سبد و جعبه های آبزیان M12 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M12 کد محصول:m12 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:58*38*21 ابعاد داخلی : 56*35*20 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور کد M11

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور کد M11   کد محصول:m11 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *36  ابعاد داخلی : 57.5*37*35 وزن: 3000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این جعبه ی کاملا بسته و محکم سبد پلاست مخصوص حمل ماهی و استفاده […]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10 کد محصول:m10 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *36  ابعاد داخلی : 57.5*37*35.3 وزن: 2700g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی مخصوص کارخانه جات صنعتی و تولیدات […]

تولید کننده سبد های دام و طیور و آبزیان کدM9

تولید کننده سبد های دام و طیور و آبزیان کدM9 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9 کد محصول:m9 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 61*40.5*31  ابعاد داخلی : 57.5*36.2*30 وزن: 2800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین […]

تولید کننده جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8

تولید کننده جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8   سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8 کد محصول:m8 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 61*40.5*31  ابعاد داخلی : 57*38*30 وزن: 2600g مقدار تحمل بار: […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7 کد محصول:m7 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *25  ابعاد داخلی : 58*36.7*24.2 وزن: 2300g مقدار تحمل بار: نوع […]

تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان کدM6

تولید کننده سبد  های دام و طیور آبزیان کدM6 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 کد محصول:m6 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *25  ابعاد داخلی : 58*36.7*24.2 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین این […]