تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 Code m5 کد محصول:m5 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *20  ابعاد داخلی : 57.5*36.2*18.2 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: موارد مصرف […]

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 کد محصول:m4 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *20  ابعاد داخلی : 57.5*37*18.2 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین این […]

ساخت سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3

ساخت سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3 ساخت سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3 کد محصول:m3 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 61*40.5*17  ابعاد داخلی : 57*37*17 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن […]

تولید جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2

تولید جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2

جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2 تولید جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2   کد محصول:m2 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 61*40*17  ابعاد داخلی : 57*37*17 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: جهت حمل در شرکت های غذایی،مرغ،کشتارگاه ها و […]

سبد و جعبه دام و طیور و آبزیان کد M1

سبد و جعبه  دام و طیور و آبزیان کد M1

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان سبد و جعبه  دام و طیور و آبزیان کد M1 کد محصول:m1 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 61*40.5*14  ابعاد داخلی : 58*38*14 وزن: 1300g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد در صنعت و لبنیات و بازار […]