کارخانه تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL6

کارخانه تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL6

کارخانه تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL6 جعبه های صنعتی خودرویی DHL6 کد محصول:DHL6  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:60*40*21.4  ابعاد داخلی : 56*36.2*19.4 وزن: 2000 مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  […]

تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL5

تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL5

تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL5 کد محصول:DHL5  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:60*40*31.4  ابعاد داخلی : 56*36.2*29.4 وزن: 2600g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد […]

تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL4

تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL4

تولید جعبه های صنعتی خودرویی DHL4 کد محصول:DHL4  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:40*30*21.4  ابعاد داخلی : 36.2*26.3*19.4 وزن: 1300g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده قرار […]

جعبه های صنعتی خودرویی DHL3

جعبه های صنعتی خودرویی DHL3

جعبه های صنعتی خودرویی DHL3 جعبه های صنعتی خودرویی DHL3 کد محصول:DHL3 نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:40*30*11.4  ابعاد داخلی : 36.2*26.3*9.4 وزن: 840g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد […]

تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL3

تولیدجعبه های صنعتی خودرویی DHL3 جعبه های صنعتی خودرویی DHL3 کد محصول:DHL3 نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:40*30*11.4  ابعاد داخلی : 36.2*26.3*9.4 وزن: 840g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد […]

جعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2

جعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2

جعبه های صنعتی خودرویی کدDHL2 کد محصول:DHL2  نوع کالا: جعبه صنعتی خودرویی ابعاد خارجی:30*20*11.4  ابعاد داخلی : 26.3*16.3*9.4 وزن: 540g مقدار تحمل بار: 20  تا 50 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در انبار های مکانیزه و غیر مکانیزه و مصارف صنعتی و غیر صنعتی و کارخانه جات  مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد […]