تهیه کننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی

تهیه کننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی

تهیه کننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی کد محصول: Flask6 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 50 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد قطر دهانه:17.5 سانتی متر                                             قطر کف:33 سانتی متر  نام های دیگر محصول: […]

تولیدکننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی

تولیدکننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی

تولیدکننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی کد محصول: Flask5 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 25 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه سه خط  25 کیلویی […]

کارگاه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری

کارگاه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری

کارگاه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری کد محصول: flask4  موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 23.5 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه سه خط […]

کارخانه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی

کارخانه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی

کارخانه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط کد محصول:  Flask3 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 20 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                              قطر کف:26.5 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط  20کیلویی ترشی، […]

تولید دبه پلاستیکی دسته فلزی  12 کیلویی

تولید دبه پلاستیکی دسته فلزی  12 کیلویی

تولید دبه پلاستیکی دسته فلزی  12 کیلویی دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی دبه ها کد محصول:   Flask2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 12 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:21 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه […]

فروش دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی

فروش دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی

فروش دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل کد محصول: Flask1 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 6 لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:18 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط   6کیلویی […]