سینی های تکثیر نشاء کد SN6

سینی های تکثیر نشاء کد SN6

سینی های تکثیر نشاء کد SN6 کد محصول:SN6 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی:  30*50 نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : موارد استفاده از این محصول در کشاورزی و باغداری است که عموما برای کاشت اولیه ی برنج با استفاده از دستگاه های مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد سهولت در خارج کردن نشاء […]

سینی های تکثیر نشاء کد SN5

سینی های تکثیر نشاء کد SN5

سینی های تکثیر نشاء کد SN5 سینی های تکثیر نشاء کد SN5 کد محصول:SN5 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 35*21.5*20 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 15 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 199  عدد حجم هر حفره: 530 سی سی نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : وسیله ی […]

سینی های تکثیر نشاء کدSN4

سینی های تکثیر نشاء کدSN4

سینی های تکثیر نشاء کدSN4 سینی های تکثیر نشاء کدSN4 کد محصول:SN4 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 40*30.5*13 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 35 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 286  عدد حجم هر حفره: 280 سی سی نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : وسیله ی مناسبی برای […]

کارخانه سینی های تکثیر نشاء کد SN3

کارخانه سینی های تکثیر نشاء کد SN3

کارخانه سینی های تکثیر نشاء کد SN3 سینی های تکثیر نشاء کد SN3 کد محصول:SN3 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 35*21.5*10 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 24 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 316  عدد حجم هر حفره: 150 سی سی نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : وسیله […]

سینی های تکثیر نشاء کد SN2

سینی های تکثیر نشاء کد SN2

سینی های تکثیر نشاء کد SN2 سینی های تکثیر نشاء کد SN2 کد محصول:SN2 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 39.5*39.5*5 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 144 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 900  عدد حجم هر حفره: 30 سی سی نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : جهت تکثیر […]

تولیدسینی های تکثیر نشاء کد SN1

تولیدسینی های تکثیر نشاء کد SN1

تولیدسینی های تکثیر نشاء کد SN1 سینی های تکثیر نشاء کد SN1 کد محصول:SN1 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی: 35*21.5*11 عمر مفید: 8 سال تعداد حفره ها: 40 عدد تعداد حفره ها در هر متر مربع: 526  عدد حجم هر حفره: 120 سی سی نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده موارد استفاده از […]