تولید جعبه های دام و طیور آبزیان M22

تولید  جعبه های دام و طیور آبزیان M22 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22 کد محصول:m22 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 125*35*9  ابعاد داخلی : 121*34.5*10 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص دستگاه های هچر جوجه می باشد، مورد مصرف این […]

تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17

تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17   کد محصول:m17 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 53*33 *26  ابعاد داخلی : 50*32*25.1   وزن: 1900g مقدار تحمل بار: 45 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، کامپاند نام های دیگر محصول: […]

تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان M15

تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان M15 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15 کد محصول:m15 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 75*50 *24  ابعاد داخلی : 71.2*47.4*21.2   وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: برای حمل ماهی و مرغ و حمل […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M13 کد محصول:m13 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز صادراتی ابعاد خارجی:58*38*21  ابعاد داخلی : 55.5*34*20 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما […]

تولید کننده سبد و جعبه های آبزیان M12

تولید کننده سبد و جعبه های آبزیان M12 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M12 کد محصول:m12 نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:58*38*21 ابعاد داخلی : 56*35*20 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد،اما در مواردی هم بابت میوه […]

تولید کننده سبد های دام و طیور آبزیان کدM6

تولید کننده سبد  های دام و طیور آبزیان کدM6 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 کد محصول:m6 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *25  ابعاد داخلی : 58*36.7*24.2 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین این […]

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5

تولید کننده سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 Code m5 کد محصول:m5 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *20  ابعاد داخلی : 57.5*36.2*18.2 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: موارد مصرف […]

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4

تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 تولیدی جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 کد محصول:m4 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 60*40 *20  ابعاد داخلی : 57.5*37*18.2 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین این […]